Nieuwsbrief ABC Gezondheid
uw e-mailadres
Privacybeleid
Schrijf u in op onze nieuwsbrief
   
EnquĂȘte
Heeft u een gezonde levenswijze?
ABC GEZONDHEID - Artikels
29 januari 2009
Obstipatie verzwakt lichaam en geest!
| 29/01/2009 |
Terug Verstuur link
lijn
Obstipatie verzwakt lichaam en geest! Hoewel obstipatie het eerste signaal van een ernstige aandoening kan zijn, is het meestal een op zichzelf staand functioneel ongemak. Wanneer het blijft voortduren, kan het verder het ontstaan van een ernstige aandoening bevorderen.
Obstipatie gaat meestal samen met een bepaalde levensstijl. Een aanpassing van de eet- en leefgewoonten is dan ook in de meeste gevallen een afdoende maatregel.
Niet ontbijten, geen tijd gunnen voor de stoelgang, een zuiverend toiletbezoek uitstellen, onvoldoende vezelrijke voedingsmiddelen gebruiken en onvoldoende drinken staan garant voor stoelgangproblemen. Een langdurig bestaande obstipatie kan ernstige gevolgen hebben voor de gezondheid. Bij ouderen kunnen symptomen zoals urineretentie, verwardheid en paradoxe diarree het gevolg zijn. Bij mentaal gehandicapten kan een obstipatie mogelijk bijdragen tot bijvoorbeeld gedragsstoornissen, een toename van epileptische aanvallen, urogenitale klachten en gastro-oesofageale reflux.

 

lijn