ABC Gezondheid

Hoe beperk je het risico op het ontstaan van het carpale tunnel syndroom?

Hoe beperk je het risico op het ontstaan van het carpale tunnel syndroom? De volgende maatregelen vermijden de chronische polsgewrichtspijn die het gevolg zijn van het carpale tunnel syndroom:

- Vermijd het langdurig gebogen, gestrekt of gespannen houden van de hand gedurende het uitvoeren van veel kort na elkaar uitgevoerde identieke bewegingen waarbij de pols wordt belast.
- Vermijd teveel kracht op je handen te zetten indien ze te dicht of te ver van het lichaam verwijderd zijn.
- Steun nooit gedurende een lange periode met de polsen op een harde oppervlakte
- Verwissel regelmatig van hand bij het uitvoeren van snel na elkaar uitgevoerde identieke polsbewegingen
- Hou voorwerpen met de volle hand vast in plaats van enkel de vingers te gebruiken.
- Vermijd zoveel mogelijk het gebruik van werktuigen die sterke trillingen veroorzaken.
- Laat je handen en polsen regelmatig even rusten.
- Vermijd of beperk het gebruik van alcohol en tabak. Mensen die roken hebben veel zwaardere symptomen als ze het carpale tunnel syndroom krijgen. De herstelperiode duurt ook veel langer.