ABC Gezondheid

Risico tegen alcoholdementie beperken!

Risico tegen alcoholdementie beperken! Alcohol is niet als roken gevaarlijk voor de gezondheid van iedere mens. Volgens de wetenschappelijke literatuur mag een man niet meer dan 21 alcoholische consumpties per week drinken. Voor een vrouw ligt dat cijfer op 14.
Gezonde mensen die meer drinken krijgen op termijn gezondheidsproblemen die rechtstreeks gerelateerd kunnen worden aan alcoholmisbruik.
Ieder mens zou zijn alcoholgebruik eigenlijk moeten beperken tot één glas wijn tijdens de hoofdmaaltijd van de dag, of een aperitief voor het eten, of een digestief na het voornaamste tafelgebeuren van de dag.

Het is ook verkeerd alle alcoholische consumpties op te sparen tot het weekend. Ook dan moet de lever teveel overuren presteren waardoor er toxisch bloed de hersenen kan bereiken en er schade wordt aangericht. Wie alcohol wil drinken doet dit best à rato van 1 tot 2 alcoholconsumpties per etmaal. Het is nog beter indien men enkele dagen in de week geen alcoholische dranken gebruikt.
Mensen die regelmatig alcohol consumeren doen er goed aan hun lichaam aan te sterken met leverzuiverende en afweerversterkende producten.
Uw apotheker is hierbij een uitstekende, discrete raadgever.