ABC Gezondheid

Hypertensie

Hypertensie De druk in de bloedvaten (= bloeddruk) wordt veroorzaakt door de kracht van de pompwerking van het hart en mate waarin de bloedvaten zijn verwijd of vernauwd (dit bepaalt de weerstand tegen bloeddoorstroming).
De bloeddruk wordt -als zodanig- niet gevoeld, maar wel de eventuele gevolgen van langdurige bloeddrukverhoging (= chronische hypertensie).
Op middelbare en oudere leeftijd neemt met name de bovendruk (= systolische druk) geleidelijk toe.

Mogelijke ongemakken bij bloeddrukverhoging zijn o.a.:
- geringe tot matige verhoging : meestel geen klachten
- ernstige verhoging (vanaf bovendruk 150): meestal op termijn o.a. hoofdpijn, licht gevoel in het hoofd, duizeligheid, rusteloosheid, misselijkheid, braken, kortademigheid en wazig zien
- zeer ernstig (vanaf bovendruk 180): de hiervoor genoemde verschijnselen, slaperigheid en risico op bewusteloosheid en op termijn ernstige beschadiging van o.a. hart, hersenen, nieren en ogen