ABC Gezondheid

Autisme

Autisme Autisme-spectrum is een ernstige neuro-ontwikkelingsstoornis die steeds meer voorkomt. Spectrum: omdat er multipele oorzaken en vele gradaties zijn, én geassocieerde problemen zoals ADHD, dyslexie, enz…
We weten nu dat autisme een stoornis is met vele facetten, en geassocieerd is aan maagdarmontsteking, voedingstekorten, veelsoortige voedselallergieën en intoleranties, afwijkingen in de leverontgifting, met hierdoor ophoping van giftige molecules, waarvan de meeste toxisch zijn voor hersenen en immuunsysteem. Autisme is dus niet per se een gedragsstoornis: de gedrags- en cognitieve stoornissen zijn meestal het gevolg en symptomen van de voornoemde, complexe pathofysiologische stoornissen.

De basisoorzaken zijn neuro-inflammatie en maagdarmdysbiose (ziekmakende darmflora). Met als variërende oorzaken:
- Infecties, antibiotica, vaccinaties, die bij gevoelige kinderen ontstekingseigenschappen veroorzaken.
- Blootstelling aan teveel giftige stoffen die de lever niet tijdig kan onschadelijk maken; de opslag hiervan veroorzaakt op zijn beurt ontsteking en schade.
- Stoornissen in de werking van de mitochondria, die de energie leveren in de cellen, kan zowel oorzaak als gevolg zijn van (neuro)inflammatie en toxiciteit.