ABC Gezondheid

Hartproblemen voorkomen

Hartproblemen voorkomen Cardiovasculaire ziekten zijn de belangrijkste bron van ziekte, verlies aan levens(kwaliteit) én een gigantische kost voor de gezondheidszorg en de economie. Voorkomen van hartproblemen is dus primordiaal. De oorzaken zijn nochtans duidelijk.
De beste optie is dus: preventie. Liefst zo vroeg mogelijk te starten: bij de kinderen!

- Een gezonde voeding en voldoende beweging zijn de belangrijkste preventiemaatregelen, zowel cardiovasculair als om andere risicofactoren te beperken: overgewicht en obesitas, diabetes, chronische laaggradige ontsteking, hypertensie,…
- Roken is een zware risicofactor voor hart en bloedvaten!
- Stressbeheersing en een goede geestelijke gezondheid zijn ook zeer belangrijk. Alle relaxerende technieken, zoals yoga, Tai Chi, ademhalingsoefeningen, én de natuur zijn een zegen voor het hart. En niet te vergeten: positief staan in het leven!
- Ook een goed sociaal contact en ondersteuning zijn belangrijk. Eenzaamheid is een belangrijke risicofactor.
- Daarnaast zijn er voedingssupplementen die een belangrijke rol kunnen spelen bij preventie en ondersteuning bij cardiovasculaire ziekten.