ABC Gezondheid

Gsm-straling beschadigt geheugen

Gsm-straling beschadigt geheugen We worden steeds vaker blootgesteld aan elektromagnetische straling, terwijl we de langetermijneffecten ervan niet goed kennen. Dat gsm-straling niet onschuldig is, blijkt eens te meer in een studie met muizen.
Muizen die 90 minuten per dag bestraald werden met een mobieltje, hadden na twee weken moeite om een object te herkennen. Wetenschappers konden dit zien aan het snuffelgedrag van muizen. Ze denken dat straling de informatie-overdracht naar bepaalde hersendelen verhindert.
Ook bij mensen zijn er aanwijzingen dat gsm-gebruik het geheugen kan beïnvloeden.

Tips om hoofdpijn te voorkomen!
Hoe voorkom je hersenveroudering ?

Meer lezen:
Life-maxx
Tips om je te beschermen tegen gsm-straling