ABC Gezondheid

Langere borstvoeding beschermt baby cardiovasculair

Langere borstvoeding beschermt baby cardiovasculair Hart- en vaatziekten zijn wereldwijd de belangrijkste doodsoorzaak. Risicofactoren voor het ontwikkelen van hart- en vaatziekten zijn: hypertensie, (pre-) diabetes, obesitas en lipidenstoornissen. Genetische aanleg én eet- en leefstijl op volwassen leeftijd bepalen zeker het risico op al deze factoren.
Ook wat er gebeurt tijdens de zwangerschap en de eerste levensjaren is belangrijk: voedings- en groeitekorten in die periode verhogen het risico, evenals de ‘inhaalbeweging’ (snellere gewichtstoename) die hierop volgt.

In een proefschrift werden alle oorzaken en risico’s uitgebreid onderzocht. Enkele belangrijke conclusies:
- Groei tijdens de kindertijd lijkt een zeer invloedrijke periode voor de latere gezondheid.
- Een lager geboortegewicht en snellere groei tot 5 jaar (gewicht én lengte), zijn geassocieerd met een hogere bloeddruk op kinderleeftijd (en dus hoger cardiovasculair risico).
- Minstens 3 maanden borstvoeding geven, én pas bijvoeding starten na 6 maand, hangt samen met een lagere bloeddruk.
De auteur besluit dat het zeker redelijk is om een langere borstvoedingsduur te stimuleren.

Belangrijke mineralen en vitaminen bij zwangerschap
Hartproblemen voorkomen

Meer lezen:
Borstvoeding beschermt tegen astma
Synthetische zoetstoffen in moedermelk en bloed
Moedermelk essentieel voor darmgezondheid van de baby