ABC Gezondheid

Koffie beschermt tegen cirrhose en leverkanker

Koffie beschermt tegen cirrhose en leverkanker Hepatocarcinoom (HCC) is een veel voorkomende en agressief type kanker, met een slechte prognose, die wereldwijd verantwoordelijk is voor veel overlijdens. Een natuurlijke, lekkere en voor iedereen bereikbare preventie is dus goud waard.
Caffeïne en koffiezuur zijn molecules die zowat overal in het plantenrijk voorkomen, maar vooral rijkelijk in koffie, naast thee, wijn, propolis,… Deze bioactieve molecules worden door de darmflora, en verder door de lever omgezet, en hebben allemaal een sterke redox-capaciteit.
Ze blijken niet alleen te beschermen tegen oxidatieve stress, maar ook een grote invloed te hebben op de leverenzymen. Specifieker: ze remmen ‘adenosine’, een enzym dat een grote rol speelt bij de ontwikkeling van levercirrose en -carcinoom.

Recente studies komen tot de conclusie dat caffeïne een natuurlijke tumorvernietigende activiteit vertoont in experimenten met HCC. En dat koffieconsumptie kan beschermen tegen HCC en cirrose, en het gerelateerde overlijdensrisico. Evenals tegen heroptreden van HCC na behandeling, met een betere overlevingskans.

Voorkom leverkanker
Voorkom leverziekten met een gezonde eet- en leefstijl

Meer lezen:
Vetlever
Tot drie koppen koffie is gezond
Koffie beschermt tegen Alzheimer