Nieuwsbrief ABC Gezondheid
uw e-mailadres
Privacybeleid
Schrijf u in op onze nieuwsbrief
   
Enquête
Ondervindt u last van de luchtvervuiling?
ABC GEZONDHEID - Artikels
3 november 2020
Mondmaskers? Faceshields? Zin en onzin
| 03/11/2020 |
Terug Verstuur link
lijn
Mondmaskers? Faceshields? Zin en onzin Japanse wetenschappers hebben met behulp van wereld’s snelste supercomputer vastgesteld dat faceshields niet bruikbaar zijn in de strijd tegen het coronavirus. De computerbeelden (zie Youtube-link) tonen dat een (goed?) mondmasker een deel van (al of niet besmette) druppeltjes kan tegenhouden, maar een faceshield verpreidt het grootste deel ervan wijd in het rond. Groot infectiegevaar dus als een besmette patiënt daarmee rondloopt! Hooguit nuttig als extra bescherming bij patiëntenverzorging, bovenop een medisch mondmasker.
De technische universiteit van Delft deed dit onderzoek nog eens uitgebreid over, met alle hier gangbare mondmaskers. En kwam tot de conclusie dat, op enkele na, de meeste types mondmaskers nauwelijks iets tegenhouden, en dus enkel een ‘gevoel van schijnveiligheid’ creëren.

Enkele wetenschappelijke studies evalueerden ook mondmaskers;
- Een grote overzichtsstudie besluit dat er geen enkel bewijs is dat het gebruik van niet-medische maskers ondersteunt als preventie van overdracht van luchtweginfecties. Maskers met ‘klep’ scoren zéér slecht!
- Een tweede studie ging na of mondmaskers ongewenste neveneffecten hebben.
Conclusie: het ‘her-inademen’ van de uitgeademde CO2 (koolzuurgas) heeft wel degelijk gevolgen: vermoeidheid, ongemakken (discomfort), spierzwakte, hoofdpijnen, slaperigheid…
Dit lijkt al gevaarlijk voor gezonde personen (verkeer!), maar zeker voor mensen met hart- en ademhalingsproblemen!

NVDR. Beperk uw contacten en denk er ook aan dat in afgesloten ruimten voldoende luchtstroming creëren (verluchten) van zeer groot belang is!

Bescherm jezelf tegen COVID-19
Hoe het risico op luchtweginfecties verkleinen?

Meer lezen:
Dossier Covid-19
Bescherming tegen luchtweginfecties
Slechte luchtkwaliteit veroorzaakt prestatieverlies

Bronnen:
https://www.youtube.com/watch?v=JEy1cF2pMdM
Chaabma K et al. Facemask use in community settings to prevent respiratory infection transmission: a rapid review and meta-analysis. Int J Infect Dis 2020 Sep 26
Verma S et al. Visualizing droplet dispersal for face shields and masks with exhalation valves. Phys Fluids 2020 Sep 1;32(9):091701.
Atanganaa E et al. Facemasks simple but powerful weapons to protect against COVID-19 spread: Can they have sides effects? Results Phys 2020 Dec; 19: 103425
https://www.youtube.com/watch?v=vmCssm6eFG4
https://www.youtube.com/watch?v=WT3zi7YczkY

 

lijn